Slovenské liečebné kúpele Trenčianske Teplice

Trencianske Teplice3Slovenské liečebné kúpele Trenčianske Teplice ležia v úzkej doline, ktorou preteká potok Teplička a mesto lemujú dva výrazné chrbty – zo severnej strany Grófovec (557 m n. m.) a z južnej Klepáč (575 m n. m.), ktorý je zároveň najvyšším vrcholom nad kúpeľmi. Patria k najstarším a najnavštevovanejším kúpeľom na Slovensku. Je to predovšetkým vďaka vynikajúcej prírodnej sírnej termálnej vode a romantickej polohe kúpeľov. V súčasnosti sa okrem termálnej vody využíva široká paleta liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie. Kúpele sa špecializujú na liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátanie psoriázy.

K dispozícii je 5 termálnych prameňov s rovnakým chemickým složením, líšia sa len teplotou vody od 37,7°C do 40°C. Pramene sú unikátne práve vďaka optimálnej balneologickej teplote, ktorá umožňuje ich priame použitie na vonkajšiu balneoterapiu bez potreby ohrievania alebo ochladzovania, čo hrá dôležitú úlohu v liečebnom účinku. Vzácny liečebný prvok – sírovodík je totižto vo vode rozpustený plyn, ktorý pri ohrievaní, ochladzovaní alebo transporte rýchlo uniká do vzduchu, nakoľko k manipulácii vody nedochádza, zostáva zachovaný. Termálne liečivé pramene v Trenčianskych Tepliciach pôsobia analgeticky, zlepšujú prekrvenie tkanív, uvoľňujú svalové napätie, čo vedie k zlepšeniu pohyblivosti a celkovým pôsobením prispievajú k zlepšeniu telesnej kondície a uvoľneniu psychického napätia.

K dispozícii je krásny kúpeľný park so vzácnymi drevinami a Labutím jazerom, nadväzujúci lesopark s lesníckym náučným chodníkom, ktorý prechádza do rozľahlého lesa, bohatého
na zver, huby a lesné plody. Okolie láka turistov mnohými historickými pamiatkami – Trenčiansky hrad, Farské schody a socha sv. Jána Nepomuckého, Farský kostol Narodenia panny Márie, Katov dom, Rímsky nápis na hradnej skale, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, Synagóga a mnoho iných.

Galéria

Liečebné pobyty | Procedúry | Ubytovanie | Ceny | Mapa | Oficiálna stránka