Špecializovaný liečebný ústav Marína, Kováčová

budova2Špecializovaný liečebný ústav Marína je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť. Za sebou má už 37-ročnú históriu. Počas celej doby existencie tohto zariadenia je využívané ako kúpeľno-rehabilitačné zariadenie pre pohybovo postihnuté deti, od roku 2004 aj pre podobne postihnutých dospelých pacientov. Ich rehabilitácia vyžaduje komplexný individuálny prístup s cieľom redukovať poškodenie pacienta, jeho obmedzenú pohyblivosť a handicap a zlepšiť jeho funkčné schopnosti.

Najčastejšie diagnózy dospelých pacientov sú stavy po cievnej mozgovej príhode, vertebrogénne bolestivé syndrómy, stavy po operačných náhradách kĺbov, iné poúrazové a pooperačné stavy, reumatologické ochorenia a ďalšie. Dospelí pacienti sú ubytovaní v rekonštruovaných izbách s príslušenstvom. Všetky procedúry sú v jednom komplexe budov, dostupné „suchou nohou“, čo ocenia ťažšie pohybliví pacienti najmä v zimných mesiacoch. Celý komplex je bezbariérový, vybavený dostatočným počtom výťahov, súčasťou komplexu je aj uzavretý „areál oddychu“ uprostred krásnej prírodnej scenérie. Liečia sa tu deti s neurologickými a ortopedickými diagnózami. Z neurologických diagnóz sú najčastejšie liečené deti postihnuté detskou mozgovou obrnou (všetky formy), degeneratívne ochorenia mozgu a miechy, svalové ochorenia, poškodenia periférnych nervov, atď. Z ortopedických diagnóz skoliózy, pooperačné a poúrazové stavy. Z ďalších indikácií je to Morbus Perthes – odumretie hlavice stehnovej kosti, kde je nutná dlhodobá liečba.V našom ústave sa ďalej liečia deti s reumatologickým ochorením, u ktorých je nutné pravidelné cvičenie pre udržanie dobrej pohyblivosti kĺbov a zabráneniu vzniku deformít. V prípade potreby sa liečia deti v sprievode rodičov a je možný aj opakovaný pobyt.

K dispozícii sú liečebné procedúry ako kúpanie v minerálnej vode (bazény, vane s termálnou vodou, perličkový kúpeľ, Hubbardov kúpeľ, podvodná masáž, vírivý kúpeľ, škótske streky). Z rehabilitačných techník využívame všetky dostupné metodiky vhodné pre uvedené diagnózy. Okrem vodoliečby a rehabilitácie sú ďalšie oddelenia: elektroliečba – magnetoterapia, nadštandardná laseroterapia a liečba prácou – ergoterapia. Poskytuje sa tu aj logopedická starostlivosť, poradenstvo liečebného pedagóga a psychológa. V ústave je základná škola s vyučovaním cudzích jazykov, špeciálna škola, materská škôlka a školský klub.

Galéria

 Liečebné procedúry | Indikácie | Ceny | Mapa | Oficiálna stránka