Kúpele Nový Smokovec

Kupele Novy Smokovec2Nový Smokovec vznikol uprostred hustého smrekového lesa v nadmorskej výške 1010 m juhozápadne od Starého Smokovca. V súčasnosti ma charakter polyfunkčnej osady s niekoľkými liečebnými domami, penziónmi a hotelmi. Pribudla nová športová hala, moderné kongresové centrum a aj wellness centrum. Kúpele sa tak stali multifunkčným komplexom, ktorý zabezpečí svojim klientom celý rad vysokokvalitných služieb.

Výhodou Kúpeľov je, že sa nachádzajú nad vrstvou prachovej a dymovej zóny, čím je daná vysoká čistota vzduchu takmer bez baktérii a alergénov. V kúpeľnom zariadení sa poskytuje kúpeľná starostlivosť pre zdravotné indikácie netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, duševné choroby a choroby z povolania. Základnou liečebnou metódou je klimatoterapia a aktívny pohyb pacientov na čerstvom vzduchu spojený s prechádzkami a ľahšími túrami v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier, doplnený dychovou rehabilitáciou a LTV, individuálnymi inhaláciami a radom ďalších balneologických a fyziatrických procedúr a racionálnym ev. diétnym stravovaním. V prípade potreby je doplnená i medikamentóznou liečbou. Kúpeľná starostlivosť prebieha podľa individuálneho liečebného programu, ktorý zostaví ošetrujúci lekár. O pacientov sa stará tím skúsených odborných lekárov s atestáciou z FBLR, kvalifikované rehabilitačné a zdravotné sestry a ostatní zdravotní kúpeľní pracovníci.

Liečivé prvky tatranskej klímy sa vyznačujú neobyčajnou čistotou vzduchu, vysokými hodnotami slnečného svitu (ročný priemer 1 817 hodín) a ultrafialového žiarenia, zníženým atmosférickým tlakom a priemernou vlahou a presýtenosťou tatranského ovzdušia ozónom a voňavými silicami.

Liečebné pobyty | Liečebné procedúry | WellnessMapa | Oficiálna stránka