Kúpeľná liečba – Kúpele Červený kláštor – Smerdžonka

Kúpeľná liečba je zameraná na liečbu kožných ochorení, neurologických ochorení, ochorení pohybového aparátu a porúch tráviaceho traktu.  Smerdžonka (smradľavá voda) nazývaná pre typický zápach po sírovodíku. Je to prírodná liečivá voda bohatá na minerálne látky (hlavne sodík, vápnik, horčík) a sírovodík. Celková mineralizácia vody je 1172 mg/l a koncentrácia sírovodíka je 11mg/l. Voda je studená s teplotou 8-10 °C, hydrogénuhličitanová, slabo alkalická s pH 7,46, hypotonická a stredne mineralizovaná. Je ohrievaná na terapeutickú teplotu 37-40 °C bez straty liečivých vlastností. Sírovodík je dobre vstrebávaný kožou a sliznicami, zlepšuje elasticitu, zabraňuje odbúravaniu elastínu a kolagénu v chrupavkách, šľachách a fasciách.

Hlavné účinky vody termálnej vody:
– protizápalový
– analgetický
– antiseptický
– keratolytický

Je dokázané zadržanie síry v koži a podkoží ešte niekoľko hodín po kúpeli.

Poistenci skupiny A

Zdravotnú starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry), ubytovanie aj stravu plne hradí verejná zdravotná poisťovňa.  Na mieste v kúpeľoch si poistenci platia iba miestny poplatok.  Od tohto poplatku sú oslobodení  nositelia minimálne striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov a taktiež pacienti v stave hmotnej núdze platia miestny poplatok za prvé 3 noci pobytu, ostatné sú bez poplatku, ale pre toto oslobodenie je potrebné  je preukázať sa rozhodnutím o dávke sociálnej pomoci z príslušného úradu. Návrh na kúpeľnú liečbu  vystavuje všeobecný lekár, alebo špecialista na základe podnetu od pacienta. Zdravotná poisťovňa po schválení kúpeľnej liečby odošle návrh priamo do Kúpeľov a tie Vám určia termín liečby. Poistenci si hradia poplatky za služby  1,66 €/noc, je to zákonný poplatok, ktorý sa uhrádza pri príchode do kúpeľov za poskytované služby kúpeľnej liečby, je to okrem miestneho poplatku Liečebnú starostlivosť hradenú poisťovňou je možné čerpať raz do roka. Dĺžka pobytu je obvykle 21 dní.

Poistenci skupiny B

Zdravotnú starostlivosť (lekárske vyšetrenia, liečebné procedúry) plne hradí verejná zdravotná poisťovňa. Ubytovanie, stravu a taktiež aj miestny poplatok si klienti platia sami. Od miestneho poplatku sú oslobodení  nositelia minimálne striebornej Jánskeho plakety, deti do 3 rokov a taktiež aj pacienti v stave hmotnej núdze, ktorí platia tento poplatok za prvé 3 noci pobytu, ostatné sú bez poplatku, ale preto je potrebné preukázať sa rozhodnutím o dávke sociálnej pomoci z príslušného úradu. Návrh na kúpeľnú liečbu  vystavuje všeobecný lekár alebo špecialista na základe Vášho podnetu a následne to zašle do zdravotnej poisťovne a tá ho buď odošle do príslušných Kúpeľov alebo ho zašle schválený späť poistencovi, ktorý si sám vyberie Kúpele na základe indikácii. Po schválení zdravotnou poisťovňou si rezervujete termín pobytu sami  po dohode s kúpeľmi.