Ako vybaviť kúpeľnú liečbu

Kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?

Poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivosti určí lekár na základe Vašich zdravotných záznamov. Podľa indikácie určí lekár, či patríte medzi pacientov skupiny A, kedy poisťovňa za Vás hradí všetky náležitosti (strava, ubytovanie, procedúry) alebo patríte do skupiny B, kedy Vám poisťovňa prepláca len liečebné procedúry. Kúpeľnej liečbe musí predchádzať zdravotná starostlivosť a to buď nemocničná alebo ambulantná. Pacient má nárok na kúpeľnú starostlivosť jeden alebo dvakrát do roka v závislosti od indikácii.

Ako vybavíte návrh na kúpeľnú liečbu ?

S požiadavkou na kúpeľnú liečbu sa obrátite na svojho všeobecného lekára, pokiaľ ste poistený v slovenskej zdravotnej poisťovni. Všeobecný lekár Vás odporučí k lekárovi špecialistovi na základe zistených indikácií. Na základe správy od lekára špecialistu, všeobecný lekár vypíše návrh na kúpeľnú liečbu. Pacient má možnosť vybrať si sám kúpele, ktoré mu podľa zdravotného stavu môže odporučiť lekár. Kúpele je potrebné vyberať starostlivo, aby bol pacient schopný absolvovať liečebné procedúry bez akýchkoľvek problémov, a aby jeho zdravotný stav nebol kontraindikáciou v tých ktorých kúpeľoch.

Čo ďalej s návrhom na kúpeľnú liečbu ?

Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý Vám vypíše všeobecný lekár je potrebné doručiť v čo najkratšom čase (najneskôr však 6 týždňov pre uplynutím doby indikácie) na pobočku zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený. V prípade, že kúpeľný návrh obsahuje všetky náležitosti a je podpísaný lekárom, poisťovňa tento návrh schváli. Po schválení Vám zdravotná poisťovňa listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby. Následne je potrebné po výbere kúpeľov rezervovať termín kúpeľnej liečby, ktorá trvá od 21-28 dní.

Recepcia kúpeľov je povinná navrhnúť a potvrdiť Vám termín kúpeľnej liečby, výber kúpeľného domu a typ izby. Potvrdené termíny sú záväzné a môžu byť zmenené len v odôvodnených prípadoch. 

Nezabudnite si zobrať do kúpeľov

  • preukaz poistenca, občiansky preukaz
  • oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, ktoré ste dostali z poisťovne
  • predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré ste obdržali z kúpeľov
  • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od Vášho lekára nie staršie ako 14 dní z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie predložte pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi.
  • zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne používate (v takom množstve, aby Vám vystačili na celú dĺžku pobytu liečenia).

Kúpeľný poplatok

Niektoré kúpele majú stanovenú daň za ubytovanie 1,00 €/os/noc, ktorá nie je zahrnutá v cene za kúpeľnú liečbu. Uvedenú platbu je potrebné uhradiť po príchode do kúpeľov obyčajne na recepcii.