Konstantinovy lázně

História kúpeľníctva sa tu začala oficiálne písať v roku 1803.  V Konstantinových kúpeľoch sa zameriavajú predovšetkým na prevenciu, liečbu kardiovaskulárnych ochorení a liečbu pohybového ústrojenstva. Liečebný plán zahŕňa diétnu, pohybovú a medikamentóznu liečbu, balneologické a  fyziatrické procedúry. Súčasťou liečby je kontrola rizikových faktorov a  komplexný výchovný program. Kúpele Konstantinovy Lázně sa stali výchovným centrom životného štýlu pacientov postihnutých kardiovaskulárnymi chorobami a prispievajú tak k sekundárnej prevencii týchto chorôb. Medzi hlavné indikácie liečené v Konstantinových kúpeľoch patría stavy po infarkte myokardu, stavy po operáciách srdca, aorty a veľkých ciev, ischemická choroba srdca, stavy po operácii srdcových vád, stavy po  koronárnej angioplastike, vrodené a získané srdcové vady, hypertenzná choroba, ochorenia aorty a veľkých tepien končatín, hlavy, krku a panvy, stavy po trombózach, stavy po operáciách varixov, chronický lymfatický edém, funkčné poruchy periférnych ciev. Medzi vedľajšie indikáce liečené v Konstantinových kúpeľoch patria predovšetkým ďalšie choroby pohybového systému, látkovej výmeny a dýchacieho ústrojenstva.

Hlavné liečebné metódy sú založené na využití prírodných liečivých zdrojov – minerálnej uhličitej vode, ktorá sa ohrieva na teplotu 33 – 34oC a používá se k uhličitým kúpeľom.  Chemický rozbor miestnej liečivej minerálnej vody vykazuje najvyšší obsah voľného oxidu uhličitého v celej Českej republike. Suchý uhličitý kúpeľ je jednou z najpríjemnejších a  najvyužívanejších, vysoko účinných liečebných procedúr. Spočívá v uzavretí tela okrem hlavy do špeciálneho plastového vaku naplneného kysličníkom uhličitým. V organizme nastane rozšírenie tepien až po vlásočnice, teda prekrvenie pokožky, svalstva a všetkých orgánov. Medzi dalšie liečebné procedúry sa radia inhalácie, parafínové zábaly, klasické masáže, reflexné masáže, individuálna rehabilitácia, lymfodrenáž, oxygenoterapia. Ako doplnok liečby slúži Soľná jaskyňa a severská chôdza s palicami (Nordic Walking).

Galéria

Wellness | Ceny | Ubytovanie | Akcie | Kontakt| Oficiálna stránka