Jáchymov

Kúpele Jáchymov sú vďaka svojmu prírodnému liečivému zdroju jedinečné a odlišné. Choroby sa tu liečia pomocou radónovej vody, ktorá nemá na rozdiel od iných zdrojov účinky chemické, ale energetické. Radón je chemicky inertný plyn, ktorý vyviera v krušnohorských hlbinách a rozpúšťa sa v podzemných prameňoch. Pri radónovom kúpeli je telesný povrch vystavený energetickej sprche radónových alfačastíc a spúšťa sa tak reťazec fyziologických reakcií. Prienik radónu do krvného obehu je zanedbateľný a vylúčenie radónu z tela trvá 20 minút. Absorbovaná energia stimuluje regeneráciu tkanív a likviduje škodlivé voľné radikály z chemikálií, z priemyselne spracovaných potravín a životného prostredia. Zvyšuje sa tvorba hormónov vrátane tých protibolestivých, protizápalových a pohlavných. Aktivujú sa všetky zložky imunitného systému. Tieto procesy pokračujú ešte asi 4 až 6 týždňov po poslednom radónovom kúpeli. Následne v organizme dochádza k zkľudneniu bolestivých a zápalových ochorení a k zlepšeniu funkcie všetkých zložiek pohybového aparátu, kĺbov, svalstva, šliach a príslušného cievneho aj nervového systému. Priaznivé účinky trvajú vo väčšine prípadov dlhšie ako pol roka, zlepšuje sa kvalita života u chronicky chorých, znižuje sa spotreba analgetík a iných liekov.

Jáchymovské kúpele ponúkajú unikátnu liečbu pohybového aparátu pomocou radónovej vody. Vďaka nej sa liečia:

  • ochorenia kĺbov
  • periférny nervový systém a chrbtica
  • kožné ochorenia
  • stavy u pacientov trpiacich na cukrovku
  • stavy po úrazoch a operáciách
  • Bechtěrevova choroba
  • obehové ústrojenstvo

Galéria

Wellness & Spa | Ceny | Ubytovanie | Kontakt| Oficiálna stránka

Mapa